The Shire Hall - Monlife

Neuadd Sirol

Croeso i’r Neuadd Sirol. Adeilad hanesyddol o bwys yng nghanol Trefynwy, De Cymru.  

Mae’r Neuadd Sirol yn Sgwâr Agincourt, Trefynwy, Cymru, ac yn adeilad rhestredig Gradd 1 amlwg yng nghanol y dref. Wedi ei adeiladu ym 1724, fe’i hadnabuwyd cyn hyn fel  y ganolfan ar gyfer y Llysoedd Assize a’r Sesiynau Chwarterol ar gyfer Sir Fynwy. Ym 1839/40, roedd arweinydd  y Siartwyr, John Frost ac eraill, wedi ymddangos gerbron y llys ar ôl cael eu cyhuddo o  deyrnfradwriaeth yn dilyn eu rhan yng Ngwrthryfel Casnewydd. Cyngor Sir Fynwy sydd yn berchen ar yr adeilad ac mae yna ganllawiau  clyweledol ar gyfer ymwelwyr sydd yn mynd i Ystafell 1. Mae’n cael ei ddefnyddio fel Canolfan Groeso ar hyn o bryd ac fel y swyddfeydd ar gyfer Cyngor Tref Trefynwy ac mae rhan o’r adeilad ar agor i’r cyhoedd.   


Busnes yn y Neuadd Sirol – Hurio Ystafell Gyfarfod, Digwyddiadau Corfforaethol a Lleoliad i Gynnal Digwyddiadau yn Nhrefynwy   

Mae’r Neuadd Sirol yn fan cyfarfod hyblyg yng Nghanol Tref Trefynwy.  

Gyda dewis o ystafelloedd, mannau penodol  i gynnal cyfarfodydd llai ac opsiynau arlwyo, mae’r Neuadd Sirol yn lleoliad delfrydol ar gyfer cynnal eich cyfarfod, cynhadledd neu seminar. Mae Wi-Fi cyflym ar gael ym mhob ystafell gyda detholiad o gyfarpar fel  sawl teledu sgrin gyffwrdd, taflunwyr, sgriniau a  siartiau troi.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog gan Drefynwy a mynediad hawdd at draffyrdd yr M4, M5 a M50 gyda Chasnewydd, Caerdydd a Bryste o fewn awr yn y car. Mae maes parcio talu ac arddangos y tu nôl i’r Neuadd Sirol ar Stryd  Glendower.


Lleoliad Priodas yn Nhrefynwy 

Mae’r Neuadd Sirol yn lleoliad priodas anhygoel yng nghanol tref farchnad Trefynwy. Wedi ei leoli yn Nyffryn Gwy, mae’r Neuadd Sirol wedi dod yn lleoliad poblogaidd ar gyfer cyplau o Drefynwy,  Forest of Dean, Y Fenni a Chas-gwent a thu hwnt.  

Gyda dewis o ystafelloedd ar gyfer eich seremoni sifil a’r derbyniad, rydych yn medru cael cyfle i greu eich detholiad unigryw a phersonol yn ein hadeilad chwaethus. Rydych yn medru dewis eich arlwywyr, bwydlen, ffotograffydd, band neu DJ a byddwn yn helpu chi i greu’r diwrnod perffaith yr ydych yn ei ddymuno!

Dolenni Defnyddiol

Mae’r Neuadd Sirol ar agor 6 diwrnod yr wythnos ac mae Mynediad AM DDIM. 

Mae’r Neuadd Sirol, Trefynwy, ar agor chwe diwrnod yr wythnos (ac eithrio Gŵyl y Banc) rhwng 10.00 am a 16:00 pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn (mae oriau agor yn ystod gwyliau yn medru amrywio). Er mwyn cysylltu gyda’r Neuadd Sirol, Trefynwy,  e-bostiwch , neu ffoniwch 01600 775257. Dilynwch Neuadd Sirol, Trefynwy ar Twitter a Facebook er mwyn dysgu am y digwyddiadau, y cynigion a’r wybodaeth ddiweddaraf,