Old Station, Tintern - Monlife

Yr Hen Orsaf, Tyndyrn

Mae’r Hen Orsaf, Tyndyrn, wedi’i leoli wrth ymyl yr Afon Gwy yng nghalon Dyffryn Gwy. Mae’r safle 10 erw prydferth hwn yn ymfalchïo o gael y gorau o’r hyn sydd gan Sir Fynwy i’w chynnig; amrywiaeth o fwyd o’n caffi sydd newydd gael ei adnewyddu, digwyddiadau i’r teulu a cherddoriaeth fyw trwy gydol yw haf, man chwarae i blant a gwifren wib newydd sbon a man cychwyn gwych ar gyfer teithiau cerdded ar hyd Dyffryn Gwy.  

  • Ystafelloedd te ac arlwyo
  • Mannau Chwarae
  • Trenau a hen flwch signal i drenau
  • Rheilffordd fechan
  • Teithiau cerdded a llwybrau seiclo
  • Digwyddiadau
  • Gwersylla
  • Llogi preifat
  • Parcio

Am fwy o fanylion a digwyddiadau, ewch i: YmwelwchâSirFynwy

Mae’r Hen Orsaf, Tyndyrn ar agos 7 diwrnod yr wythnos ac mae Mynediad yn RHAD AC AM DDIM.

Yr Hen Orsaf, Tyndyrn, yn agor ar y 1af o Ebrill 2020

Yn ystod yr wythnos 10:30-17:00 (ystafell de 10:00-17:00)
Penwythnosau 10:30-17:30 (ystafell de 9:30-17:30)

Yn ystod gwyliau ysgol Cymru

Pob dydd 10:30-17:30 (ystafell de 9:30-17:30)
Mis Hydref 1af – 31ain pob dydd 10:00-16:00

Yr Hen Orsaf, Tyndyrn, yn cau’r 1af o Dachwedd tan y Pasg 2021

Efallai y bydd y dyddiau a/neu’r oriau agor yn amrywio oherwydd digwyddiadau arbennig neu oherwydd archebion preifat. Cymerwch gipolwg ar y rhestr ddigwyddiadau neu ffoniwch am fanylion, os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â Ni

Ffôn: 01291 689566
Ebost oldstationtintern@monmouthshire.gov.uk

Dilynwch Yr Hen Orsaf, Tyndyrn ar Twitter @oldstationttn
Hoffwch ein tudalen Facebook