Museum collections and curation - Monlife

Casgliadau a churaduriaeth 

Mae amgueddfeydd MonLife wedi ymrwymo i gasglu gwrthrychau o arwyddocâd lleol a’u cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Yn amlwg, nid ydym yn gallu arddangos popeth yn ein casgliad enfawr; fodd bynnag, gall aelodau o’r cyhoedd weld eitemau nad ydynt yn cael eu harddangos yn gyhoeddus. Gofynnwn i chi gysylltu â ni ymlaen llaw i drefnu ymweliad, gan nad ydym yn gallu delio â’r ceisiadau hyn ar alw. 

Gwasanaeth Cyngor Curadurol a Chadwraeth 

Drwy ei chasgliadau a’i lyfrgell helaeth, gall amgueddfeydd MonLife ddarparu gwybodaeth am hanes lleol. Cysylltwch â ni ymlaen llaw, os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau ymchwil. 

Mae staff cadwraeth a churaduron yn gweithio gyda’r casgliadau i’w storio’n ddiogel, i ymchwilio a chofnodi gwybodaeth ac i’w dehongli drwy arddangosfeydd, cyfryngau electronig, digwyddiadau a gweithgareddau. 

Asesir cyflwr gwrthrych cyn iddo gael ei arddangos a defnyddir technegau cadwraeth arbenigol i’w gadw’n sefydlog ac yn ddiogel. Mae cadwraeth a gofal casgliadau yn cynnwys cynnal amgylchedd sefydlog, yn rhydd o lygredd a phlâu ar gyfer storio ac arddangos. Bydd angen lefelau penodol o wres, golau a lleithder ar bob arteffact er mwyn sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.