Monmouth Museum Welsh - Monlife

Amgueddfa Trefynwy

Mae Amgueddfa Trefynwy yn parhau ar gau tra ein bod yn symud i’r Neuadd Sir. Mae Amgueddfeydd Y Fenni a Chas-gwent ar agor bob dydd 11-4 (ac eithrio dydd Mercher). Mae tiroedd Castell Y Fenni ar agor bob dydd 11-4.

Am fanylion yr hyn sydd yn cael ei gynnal dros hanner tymor, ewch i https://www.monlifeholidayactivities.co.uk/monlife-learning/


Ganwyd Horatio Nelson yn Norfolk, bu farw ar y môr a’i gladdu yn Eglwys Gadeiriol St. Paul’s – ond mae Trefynwy yn gartref i gasgliad anhygoel o ddeunyddiau Nelson. Dewch i ddysgu mwy am wreiddiau’r casgliad, ac am ei fywyd, ei ddiddordebau ynghyd â marwolaeth  y Llyngesydd enwog hwn drwy arddangosfeydd o arfau, lluniau, ceramig, arian a gwydr, modelau o’r llongau a llythyron.   

Mae hanes y dref farchnad hynafol hon yn Nyffryn Gwy yn cael ei arddangos yn yr un adeilad. Roedd  Charles Stuart Rolls, cyd-sylfaenydd Rolls-Royce, wedi byw ger Trefynwy  ac mae ei waith ym myd ceir, balŵns ac awyrennau i’w weld.

ï      Rhaglen o arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn (celf, crefft, hanes lleol, diddordeb cyffredinol)

ï         Gweithdai a gweithgareddau

ï         Cwisiau a thaflenni gwaith i blant   

ï         Mynediad i blant am ddim (os yn ymweld yng nghwmni oedolyn) 

ï         Cyfleusterau arbennig ar gyfer ymweliadau addysgol a  grwpiau (mae grwpiau addysgol am ddim os yn trefnu ymlaen llaw)    

ï         Siop yn yr Amgueddfa 

ï          Meysydd Parcio Cyfagos

ï         Yng nghanol y dref yn agos at y siopau, caffis a bwytai   

Manylion agor

ï         Dydd Llun – 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd Mawrth– 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd  Mercher– AR GAU

ï         Dydd  Iau– 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd Gwener– 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd  Sadwrn– 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd Sul– 11.00 am – 4:00 pm

Prisiau

Mynediad am ddim (bydd angen talu ar gyfer digwyddiadau penodol)

Cyfeiriad

Priory Street,
Trefynwy,
Sir Fynwy,
NP25 3XA

Rhif ffôn: 01600 710630

E-bost: nelsonmuseum@monmouthshire.gov.uk