Chepstow Museum Welsh - Monlife

Amgueddfa Cas-gwent 

Mae Amgueddfeydd Y Fenni a Chas-gwent ar agor bob dydd 11-4 (ac eithrio dydd Mercher). Mae tiroedd Castell Y Fenni ar agor bob dydd 11-4. Mae Amgueddfa Trefynwy yn parhau ar gau tra ein bod yn symud i’r Neuadd Sir.

Am fanylion yr hyn sydd yn cael ei gynnal dros hanner tymor, ewch i https://www.monlifeholidayactivities.co.uk/monlife-learning/


Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu unwaith yn ganolfan bwysig fel porthladd a marchnad. Mae’r fasnach gwin, adeiladu llongau a physgota  eog ymhlith nifer o ddiwydiannau Sir Fynwy sydd yn rhan o’r arddangosfa mewn  awyrgylch atmosfferig. Mae lluniau, rhaglenni a phosteri yn dangos diddordebau’r bobl leol tra bod paentiadau a phrintiau o’r ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn amlygu apêl barhaus Cas-gwent a Dyffryn Gwy i arlunwyr a thwristiaid fel ei gilydd. Mae’r Amgueddfa gyferbyn â Chastell Cas-gwent mewn tŷ moethus o’r ddeunawfed ganrif a adeiladwyd gan deulu  cyfoethog o fasnachwyr o Gas-gwent.   

ï         Arddangosfeydd arbennig cyson

ï         Gweithdai a gweithgareddau

ï         Cwisiau a thaflenni gwaith i blant   

ï         Mynediad i blant am ddim (os yn ymweld yng nghwmni oedolyn) 

ï         Cyfleusterau arbennig ar gyfer ymweliadau addysgol a  grwpiau (mae grwpiau addysgol am ddim os yn trefnu ymlaen llaw)    

ï         Siop yn yr Amgueddfa 

ï         Mynediad i’r llawr gwaelod a thoiledau i unigolion mewn cadeiriau olwyn  

ï         Meysydd Parcio cyfagos

ï         Mae’r safle gyferbyn â Chastell Cas-gwent a Chanolfan Groeso Cas-gwent

Manylion agor

ï         Dydd Llun – 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd Mawrth– 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd  Mercher– AR GAU

ï         Dydd  Iau– 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd Gwener– 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd  Sadwrn– 11.00 am – 4:00 pm

ï         Dydd Sul– 11.00 am – 4:00 pm

Prisiau

Mynediad am ddim (bydd angen talu ar gyfer digwyddiadau penodol)

Cyfeiriad

Amgueddfa Cas-gwent,
Heol y Bont,
Cas-gwent,
Sir Fynwy,
NP16 5EZ