Caldicot Castle and Country Park - Monlife

Nodwch, os gwelwch yn dda – mae Castell Cil-y-coed yn awr ar gau dros y gaeaf.

Cafodd Castell Cil-y-coed a’r Parc Gwledig ei sefydlu gan y Normaniaid. Cafodd ei ddatblygu yn nwylo brenhinol fel cadarnle yn y Canol Oesoedd a’i atgyweirio fel tŷ teuluol Fictoraidd. Mae gan y castell, sydd o fewn y parc gwledig coediog prydferth, hanes rhamantaidd a lliwgar.

Yn ystod ein tymor agor, oriau agor y castell yw 11yb i 4yh o ddydd Mawrth i ddydd Sul ac mae mynediad yn rhad ac am ddim. Mae’r castell ar gau dydd Llun (heblaw am wŷl y banc). 

Gall ymwelwyr i’r castell archwilio ei hanes, mwynhau teithiau cerdded trwy’r gerddi a’r llwybrau tawel o amgylch y parc yn ogystal â lluniaeth yn yr ystafell de. 

Mae’r castell hefyd yn cynnal amryw o ddigwyddiadau trwy gydol y tymor. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

Rhwng diwedd Hydref a mis Ebrill, caiff mynediad cerbydol i’r prif faes parcio ei gau rhwng 5.30yh ac 8.00yb (er bod maes parcio Heol yr Eglwys yn parhau i fod ar agor). Mae’r Parc Gwledig yn parhau i fod ar agor yn ystod yr amser hwn.

Dolenni Defnyddiol

Partïon preifat a digwyddiadau yng Nghastell Cil-y-coed

Ysgolion ac Ymweliadau Addysgol

Priodasau yng Nghastell Cil-y-coed

Mae Castell Cil-y-coed ar agor 6 diwrnod yr wythnos ac mae Mynediad yn RHAD AC AM DDIM.

Mae Castell Cil-y-coed ar agor chwe diwrnod yr wythnos (heblaw am wŷl y banc) rhwng 11.00yb a 4.00yh o ddydd Mawrth i ddydd Sul (efallai bydd oriau agor yn ystod y gwyliau’n amrywio). I gysylltu â Chastell Cil-y-coed e-bostiwch neu ffoniwch 01291 420241.

Dilynwch Gastell Cil-y-coed ar Twitter a Facebook er mwyn cael y newyddion mwyaf diweddar ynglŷn â digwyddiadau, cynigion a gwybodaeth.