Visitor Information - Monlife

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Mae staff Castell ac Amgueddfa’r Fenni yn hapus i gynorthwyo gydag unrhyw un o’ch ymholiadau a gellir cysylltu â nhw drwy’r post, dros y ffôn neu dros e-bost.

Amgueddfa a Chastell y Fenni Stryd y Castell Y Fenni Sir Fynwy NP7 5EE

Rhif ffôn: 01873 854 282 E-bost: abergavennymuseum@monmouthshire.gov.uk

Cost: Mynediad am ddim i bawb (codir tâl mewn rhai digwyddiadau arbennig).

Tudalen yr Oriau Agor

  • Dydd Llun – 11:00am – 4:00pm
  • Dydd Mawrth – 11:00am – 4:00pm
  • Dydd Mercher – AR GAU
  • Dydd Iau – 11:00am – 4:00pm
  • Dydd Gwener – 11:00am – 4:00pm
  • Ddydd Sadwrn – 11:00am – 4:00pm
  • Dydd Sul – 11:00am – 4:00pm

Gall yr oriau agor amrywio. Mae’r Amgueddfa yn xxx ar wyliau’r banc.

Gwybodaeth am drafnidiaeth

Mae lleoedd parcio ar gael i ymwelwyr sy’n defnyddio tir yr Amgueddfa a’r Castell. Yn anffodus, ni all coetsys gael mynediad i’r safle. Mae mannau parcio amgen ar gael ym maes parcio Stryd y Castell neu’r orsaf fysus.

Gwybodaeth Hygyrchedd

Fel gyda llawer o adeiladau hanesyddol, mae’n anodd cael mynediad i rai mannau ynddynt. Argymhellir bod o leiaf un person abl ar gael i gynorthwyo. Mae tir y castell yn anwastad, ond mae ramp yn arwain at yr amgueddfa, ond mae’n eithaf serth. Unwaith y byddwch wrth y drws ffrynt mae’n bosibl mynd i Oriel y Gorthwr lle mae ein harddangosfeydd yn cael eu cynnal. Gall staff yr amgueddfa helpu i agor drysau. Mae rhannau eraill o’r amgueddfa’n hygyrch i wahanol raddau drwy ddrysau allanol. Bydd angen i geidwad amgueddfa helpu felly os gwelwch yn dda, byddwch yn amyneddgar os yw’r amgueddfa’n brysur. Mae croeso mawr i gŵn tywys. Rydym yn gweithio tuag at ddarparu dulliau amgen o weld y casgliadau ar gyfer yr ymwelwyr hynny nad ydynt yn gallu eu cyrraedd yn gorfforol. Cysylltwch â ni os hoffech drafod ymhellach unrhyw anghenion mynediad.