Permanent displays and temporary exhibitions - Monlife

Arddangosfeydd parhaol ac arddangosfeydd dros dro

Arddangosfeydd parhaol ac arddangosfeydd dros dro – is-dudalen

Mae Amgueddfa’r Fenni yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd ar y cyd â’r pum oriel arddangos barhaol:

[Nodwch: Tudalennau’r arddangosfeydd y presennol, dyfodol a gorffennol – peidiwch â’u cynnwys – dylem ganolbwyntio ar yr arddangosfeydd a’r digwyddiadau cyfredol/sydd ar y gweill ledled y safle – h.y. tudalen mynegai. Bydd angen tudalen arnom i gysylltu â hi.]

Oriel y Gorthwr

Yn ‘Oriel y Gorthwr’ mae arddangosfeydd sy’n ymwneud â hanes yr ardal. Yn eu plith mae teclynnau cynhanesyddol, arfwisg Rufeinig, ratl baban o’r ail ganrif ar bymtheg, arteffactau yn ymwneud â phersonoliaethau Fictoraidd y Tad Ignatius ac Arglwyddes Llanofer a’r bergi enwog Whiskey.

Lloches Cyrch Awyr

Yn islawr yr Amgueddfa, mae gennym ail-gread o loches cyrch awyr yr Ail Ryfel Byd.

Siop y Sadler

Yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd y Fenni yn gartref i wyth o siopau sadler. Yn yr Amgueddfa, mae gennym arddangosfa o sut y byddai un nodweddiadol wedi edrych.

Y Gegin Gymreig

Mae’r Gegin Gymreig yn dyddio o 1960. Roedd yn un o’r arddangosiadau cynharaf ac mae’n dal mor boblogaidd ag erioed.

Mae yn null cegin ffermdy Fictoraidd ac yn ymgorffori lle tân, a achubwyd o ddymchweliadau Stryd y Tuduriaid. Diweddarwyd yr arddangosfa yn 2013 gan ddisgyblion o ysgol gynradd leol a helpodd i ailgynllunio’r gofod a dyfeisio amrywiaeth o weithgareddau ymarferol i chi roi cynnig arnynt.

Siop Groser Basil Jones

Ein harddangosfa fwyaf poblogaidd yw ‘Siop Basil Jones’. Yn 1994, caffaelodd yr Amgueddfa nifer fawr o stoc o groser lleol adnabyddus – Basil Jones.

Roedd hyn yn cynnwys pecynnu a oedd yn dyddio o mor gynnar â’r 1930au. Bu’n rhaid i’n cadwraethwyr dynnu rhai o’r stoc wreiddiol megis bisgedi, er mwyn sicrhau na wnaethon ni greu ‘problem plâu’! Yna cafodd y siop ei hail-greu o fewn yr Amgueddfa. Yn aml gall ein hymwelwyr gofio’r siop wreiddiol ac mae gennym ‘lyfr atgofion’ lle gallant gofnodi eu hatgofion.


Opening Times

Monday – 11.00 am – 4:00 pm

Tuesday – 11.00 am – 4:00 pm

Wednesday – CLOSED

Thursday – 11.00 am – 4:00 pm

Friday – 11.00 am – 4:00 pm

Saturday – 11.00 am – 4:00 pm

Sunday – 11.00 am – 4:00 pm

Opening times may vary. The
Museum is xxx on bank holidays.

Facilities

FREE ENTRY
Car parking
WiFI
Refreshments

Contact Us

Castle Street,

Abergavenny,

NP7 6EE

T: 01873 854282

E:Click here