Local Attractions - Monlife

Mae llawer o bethau i’w gweld a’u gwneud yn y Fenni a’r cyffiniau, gan gynnwys:

Eglwys Priordy’r Santes Fair

Mae’r Eglwys yn un o’r Eglwysi Plwyf mwyaf a gorau yng Nghymru. Yn hanesyddol, cyfeirir ati fel “Abaty Westminster Cymru” ac mae’n gartref i gasgliad o henebion ac arteffactau canoloesol hynod arwyddocaol.

Theatr y Fwrdeistref

Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad â 338 sedd sy’n gartrefol, croesawgar ond eto’n fodern wedi’i lleoli yng nghanol tref ffiniol hardd y Fenni, y porth traddodiadol i Gymru.

Marchnad y Fenni

Mae’r Fenni’n enwog fel tref farchnad, gyda’r Farchnad Adwerthu Ddydd Mawrth yn adnabyddus iawn. Mae’r farchnad hefyd yn cynnig Marchnadoedd Chwain, Ffeiriau Crefft, Marchnadoedd Ffermwyr a Ffeiriau Hen Bethau a Chasglwyr rheolaidd.

Gerddi Linda Vista, Parc Bailey, a Dolydd y Castell

Tri man agored bendigedig o fewn y dref.

Yn y Cyffiniau

Abaty Llanddewi Nant Hodni

Ymhlith y Mynyddoedd Duon ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr mae Dyffryn Llanddewi Nant Hodni sydd bron â bod yn anghysbell. Mae’r Priordy yn dyddio o’r ddeuddegfed ganrif ac roedd Cymuned Awstinaidd yn byw yno.

Capel y Ffin

Yn agos i Landdewi Nant Hodni mae’r fynachlog a adeiladwyd gan y parch Joseph Leycester Lyne, a adnabyddir fel y Tad Ignatius, a geisiodd gychwyn bywyd mynachaidd yn Eglwys Loegr. Yn ddiweddarach roedd yn gartref i Eric Gill, cerflunydd a theipograffydd enwog. Am ragor o wybodaeth i dwristiaid, ewch i www.visitmonmouthshire.com