Abergavenny Museum & Castle - Monlife

Castell ac Amgueddfa’r Fenni

Mae Amgueddfa’r Fenni yn gartref i gasgliad bendigedig o arteffactau, arddangosfeydd parhaol ac arddangosiadau dros dro, yn manylu hanes y dref a’r ardal fwy eang.

Mae’r amgueddfa, a sefydlwyd ar yr 2il o Orffennaf 1959, wedi’i leoli mewn adeilad Rhaglywiaeth, a adeiladwyd ar ben mwnt Normanaidd o fewn tir Castell Y Fenni. 

Heddiw, mae’r cyfuniad o amgueddfa fendigedig a chastell darluniadwy’n cynrychioli atyniad gwych i’r rheini sy’n dymuno dysgu mwy am yr ardal, archwilio tir y castell, neu ddod o hyd i fan gwych am bicnic.

Mae arddangosfeydd y castell yn adrodd stori’r dref fasnach hanesyddol hon o gynhanes hyd heddiw. Mae’r arddangosfeydd ar nifer o lefelau gwahanol, a gydag ychydig o gymorth mae’r mwyafrif o fannau yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda:

Arddangosiadau parhaol ac arddangosfeydd dros dro
Hanes yr amgueddfa a’r castell
Casgliadau a churadiaeth
Gwybodaeth i ymwelwyr
Ysgolion ac addysg
Atyniadau lleol


Amserau Agor

Dydd Llun – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Mawrth – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Mercher – AR GAU

Dydd Iau – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Gwener – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Sadwrn – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Sul – 11.00 am – 4:00 pm

Efallai bydd yr amserau agor yn amrywio. Mae’r Amgueddfa xxx yn ystod gwŷl y banc.

Cyfleusterau

MYNEDIAD RHAD AC AM DDIM
Parcio car
WiFi
Lluniaeth

Cysylltwch â Ni

Stryd y Castell,

Y Fenni,

NP7 6EE

Ff: 01873 854282

E:cliciwch yma