Abergavenny Museum & Castle - Monlife

Castell ac Amgueddfa’r Fenni

Mae Amgueddfeydd Y Fenni a Chas-gwent ar agor bob dydd 11-4 (ac eithrio dydd Mercher). Mae tiroedd Castell Y Fenni ar agor bob dydd 11-4. Mae Amgueddfa Trefynwy yn parhau ar gau tra ein bod yn symud i’r Neuadd Sir.

Am fanylion yr hyn sydd yn cael ei gynnal dros hanner tymor, ewch i https://www.monlifeholidayactivities.co.uk/monlife-learning/


Mae Amgueddfa’r Fenni yn gartref i gasgliad bendigedig o arteffactau, arddangosfeydd parhaol ac arddangosiadau dros dro, yn manylu hanes y dref a’r ardal fwy eang.

Mae’r amgueddfa, a sefydlwyd ar yr 2il o Orffennaf 1959, wedi’i leoli mewn adeilad Rhaglywiaeth, a adeiladwyd ar ben mwnt Normanaidd o fewn tir Castell Y Fenni. 

Heddiw, mae’r cyfuniad o amgueddfa fendigedig a chastell darluniadwy’n cynrychioli atyniad gwych i’r rheini sy’n dymuno dysgu mwy am yr ardal, archwilio tir y castell, neu ddod o hyd i fan gwych am bicnic.

Mae arddangosfeydd y castell yn adrodd stori’r dref fasnach hanesyddol hon o gynhanes hyd heddiw. Mae’r arddangosfeydd ar nifer o lefelau gwahanol, a gydag ychydig o gymorth mae’r mwyafrif o fannau yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda:

Arddangosiadau parhaol
Hanes yr amgueddfa a’r castell
Casgliadau a churadiaeth
Gwybodaeth i ymwelwyr
Ysgolion ac addysg
Atyniadau lleol


TU HWNT I’R LLEN: GWELEDIGAETHAU O FYD ARTHUR MACHEN

Mae’r arddangosfa hon yn rhoi sylw i gelf a ysbrydolwyd gan weithiau llenyddol Arthur Machen (1863-1947) a gafodd ei ysbrydoli gan ei gartref yn Sir Fynwy, ei thirlun, hanes ac olion Rhufeinig, yn ogystal â chwedlau o’r oesoedd canol ac Arthuraidd, y gogleisiol a’r goruwchnaturiol, y gwych a’r gwachul.

Mae’n rhoi sylw neilltuol i atgynhyrchiadau gwreiddiol a phrint o gelfweithiau a gomisiynwyd i ddarlunio ailargraffiadau diweddar o straeon Arthur Machen gan The Three Impostors, y cyhoeddwyr o Gasnewydd. Wedi eu sefydlu ddeng mlynedd yn ôl eu nod yw cynhyrchu fersiynau ansawdd uchel, ysgolheigaidd o lyfrau diddorol, print ac allan o brint, ynghyd ag ysgrifennu newydd cysylltiedig. Eu prosiect cyntaf oedd ailgyhoeddi tair cyfrol hunangofiannol Arthur Machen ac maent wedi dal ati i ailargraffu rhai o nofelau Machen yn ogystal â chyfres o straeon byr cysylltiedig â Machen a hefyd weithiau newydd a gwreiddiol gan awduron o Gymru.

Hoffai’r Amgueddfa ddiolch i Richard Frame o The Three Impostors am baratoi’r arddangosfa hon ynghyd, a’r artistiaid ac edmygwyr Arthur Machen a gyfrannodd ati.

Bydd yr arddangosfa yn Amgueddfa y Fenni hyd 18 Rhagfyr 2022 ac mae ar agor bob dydd rhwng 11am – 4pm heblaw am ddyddiau Mercher, mynediad am ddimAmserau Agor

Dydd Llun – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Mawrth – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Mercher – AR GAU

Dydd Iau – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Gwener – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Sadwrn – 11.00 am – 4:00 pm

Dydd Sul – 11.00 am – 4:00 pm

Efallai bydd yr amserau agor yn amrywio. Mae’r Amgueddfa xxx yn ystod gwŷl y banc.

Cyfleusterau

MYNEDIAD RHAD AC AM DDIM
Parcio car
WiFi
Lluniaeth

Cysylltwch â Ni

Stryd y Castell,

Y Fenni,

NP7 6EE

Ff: 01873 854282

E:cliciwch yma