Destination Management - Monlife

Rheoli Cyrchfannau – Datblygu Twristiaeth yn Sir Fynwy

Mae twristiaeth yn hanfodol i economi Sir Fynwy ac yn creu incwm er mwyn cefnogi ystod o fusnesau sydd yn elwa o’r gwariant gan ymwelwyr. Yn ôl ffigyrau sydd wedi eu darparu gan  y dangosydd twristiaeth economaidd STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor), roedd y sector wedi creu £219 miliwn yn Sir Fynwy yn 2018 ac wedi cefnogi’r hyn sydd yn gyfystyr â 2,989 o swyddi llawn amser. Mae’r swyddi yma yn cyfateb â thua 10% o’r gweithlu. Roedd pob ymwelydd wedi cyfrannu at economi’r sir drwy brynu bwyd a diodydd, tanwydd, gwasanaethau a llety, gan wario tua  £66 y diwrnod ar gyfartaledd (STEAM 2017). Am fwy o ffeithiau a ffigyrau ar dwristiaeth yn Sir Fynwy, gan gynnwys canlyniadau’r arolygon sydd wedi eu cwblhau gan ymwelwyr a busnesau, cliciwch yma

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Fynwy yn ddogfen sydd yn llywio’r broses o ddatblygu, rheoli a marchnata twristiaeth y Sir. Roedd y Cynllun Rheoli Cyrchfannau cyfredol wedi ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Sir Fynwy ar ddydd Mercher, 10fed Ionawr 2018. Mae Partneriaeth Rheoli Cyrchfannau Sir Fynwy yn goruchwylio cyflenwi’r cynllun ac yn adrodd i Fwrdd Rhaglenni Cyhoeddus Sir Fynwy. Mae mwy o wybodaeth am  Gynllun Rheoli Cyrchfannau a Phartneriaeth Cyrchfannau Sir Fynwy ar gael yma 

Am fanylion am yr ystod eang o gymorth busnes a marchnata sydd yn cael eu darparu gan Visit Monmouthshire, cliciwch yma.

Er mwyn cael eich ysbrydoli ac i gael mwy o wybodaeth am ble i aros, yr hyn i’w weld a’r hyn i’w wneud a’r hyn sydd yn cael ei gynnal yn Sir Fynwy, ewch i’n gwefan ar gyfer ymwelwyr  

Am argymhellion a chyngor teilwredig ar ymweld gyda Sir Fynwy, cysylltwch â’n staff cyfeillgar yn un o’n Canolfannau Croeso.