Canolfan Hamdden Cas-gwent

Mae Canolfan Hamdden Cas-gwent yn cynnwys pwll nofio 20m, sawna, campfa ffitrwydd, neuadd chwaraeon amlbwrpas, ardal gemau awyr agored amlbwrpas, cae astro-turf maint llawn ac amrywiaeth o feysydd chwarae awyr agored. Gall y rheiny sy’n ymweld â Chanolfan Hamdden y Fenni fwynhau nifer o weithgareddau unigol, neu mae gennym raglen o weithgareddau a ddosbarthiadau y gellid cymryd rhan ynddynt drwy archebu lle o flaen llaw. Gellir archebu lle hyd at saith niwrnod o flaen llaw.

I wneud ymholiad uniongyrchol ynglŷn ag aelodaeth, cliciwch yma, os gwelwch yn dda, neu i archebu gweithgaredd, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

Amserlen Ffitrwydd Cas-gwent

Amserlen Nofio Cas-gwent

Prisiau

Nofio i Oedolion – £3.85
Nofio Iau – £2.15
Aqua Oedolion DU – £25.00 y mis
Aqua Iau DU – £20.00 y mis

Nodwch os gwelwch yn dda y gall Canolfan Hamdden Trefynwy benderfynu newid yr amserlen. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os oes angen

Diogelwch Plant yn y Pwll

Mae’n rhaid i bob plentyn o dan 8 oed fod o dan oruchwyliaeth uniongyrchol ei rieni neu oedolyn (dros 18 oed). Dyma argymhelliad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Ni chaniateir i fwy na dau blentyn o dan 8 oed gael eu goruchwylio gan riant neu oedolyn (dros 18 oed). Dylai plant o dan 4 oed gael goruchwyliaeth 1:1 gan oedolyn.

Mae mwy o achubwyr bywydau ar ddyletswydd yn ystod sesiynau nofio i’r teulu felly gall oedolion oruchwylio mwy o blant. Gall un oedolyn oruchwylio 3 plentyn rhwng 5-8 oed neu gall un oedolyn oruchwylio 2 blentyn o dan 5 oed. Mae’n rhaid i oedolion fod yn gyfrifol am blant yn ystod Hwyl i’r Teulu

Mae’r ganolfan ar agor saith diwrnod yr wythnos (heblaw am ŵyl y banc) rhwng 6:30yb a 10:30yh o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8:15yb a 6:00yh ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. I gysylltu â Chanolfan Hamdden Cas-gwent, ebostiwch neu galwch 01291 635745, os gwelwch yn dda.

Dilynwch Ganolfan Hamdden Cas-gwent ar Twitter a Facebook er mwyn cael y newyddion mwyaf diweddar ynglŷn â digwyddiadau, cynigion a gwybodaeth.


Amserau Agor

Dydd Llun – 06:30am – 22:30pm

Dydd Mawrth – 06:30am – 22:30pm

Dydd Mercher – 06:30am – 22:30pm

Dydd Iau – 06:30am – 22:30pm

Dydd Gwener – 06:30am – 22:30pm

Dydd Sadwrn – 08:15am – 18:15pm

Dydd Sul – 08:15am – 18:15pm

Efallai bydd yr amserau agor yn amrywio. Mae’r ganolfan ar gau ar wŷl y banc.

Cyfleusterau

Pwll Nofio 1 X 20m

1 X sawna

1 X campfa ffitrwydd

Neuadd chwaraeon amlbwrpas 1 X 4 cwrt

1 X campfa amlbwrpas

1 X cae pob tywydd maint cae

Ardal gemau amlbwrpas 1 X 4 cwrt

Amryw o feysydd chwarae awyr agored

Cysylltwch â Ni

Stryd Welsh,

Cas-gwent,

NP16 5LR

T: Ff: Galw

E: E: Ebost