Canolfan Hamdden Cas-gwent

Mae Canolfan Hamdden Cas-gwent yn cynnwys pwll nofio 20m, sawna, campfa ffitrwydd, neuadd chwaraeon amlbwrpas, ardal gemau awyr agored amlbwrpas, cae pob tywydd maint llawn ac amrywiaeth o feysydd chwarae tu fas. Gall ymwelwyr i Ganolfan Hamdden Cas-gwent mwynhau amryw o weithgareddau unigol, neu gallent ddewis archebu un o’r gweithgareddau neu ddosbarthiadau sydd ar y rhaglen. Gellir archebu pob gweithgaredd hyd at saith diwrnod o flaen llaw. I wneud ymholiad uniongyrchol ynglŷn ag aelodaeth, cliciwch yma, os gwelwch yn dda, neu i archebu gweithgaredd, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

I wneud ymholiad uniongyrchol ynglŷn ag aelodaeth, cliciwch yma, os gwelwch yn dda, neu i archebu gweithgaredd, cliciwch yma, os gwelwch yn dda.

Amserlen Ffitrwydd Cas-gwent

Amserlen Nofio Cas-gwent

Prisiau

Nofio i Oedolion – £3.85
Nofio Iau – £2.15
Aqua Oedolion DU – £25.00 y mis
Aqua Iau DU – £20.00 y mis

Nodwch os gwelwch yn dda – gall yr amserlen newid yn ôl disgresiwn Canolfan Hamdden Cil-y-coed. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os oes angen.

Diogelwch yn y Pwll i Blant

Rhaid goruchwylio pob plentyn dan 8 mlwydd yn y dŵr yn uniongyrchol gan eu rhieni neu oedolyn (18 mlwydd oed neu’n hŷn). Argymhellir hyn gan y Gweithredwr Iechyd a Diogelwch. Ni ellir goruchwylio mwy na dau blentyn dan 8 gan un rhiant neu oedolyn (18 mlwydd oed neu’n hŷn). Rhaid goruchwylio plant 4 mlwydd oed neu iau ar sail 1:1 gan oedolyn.

Nodwch os gwelwch yn dda, yn ystod cyfnodau nofio Hwyl Teulu gellir ymestyn y cymarebau hyn oherwydd lefel oruchwyliaeth achubwyr bywyd. Gall un oedolyn hebrwng 3 plentyn 5-8 mlwydd oed neu gall un oedolyn hebrwng 2 blentyn dan 5 mlwydd oed. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn yn Hwyl Teulu.

Mae’r ganolfan ar agor saith diwrnod yr wythnos (heblaw am ŵyl y banc) rhwng 6:30yb a 10:30yh o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8:15yb a 6:00yh ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. I gysylltu â Chanolfan Hamdden Cas-gwent, ebostiwch neu galwch 01291 635745, os gwelwch yn dda.

Dilynwch Ganolfan Hamdden Cas-gwent ar Twitter a Facebook er mwyn cael y newyddion mwyaf diweddar ynglŷn â digwyddiadau, cynigion a gwybodaeth.


Amserau Agor

Dydd Llun – 06:30am – 22:30pm

Dydd Mawrth – 06:30am – 22:30pm

Dydd Mercher – 06:30am – 22:30pm

Dydd Iau – 06:30am – 22:30pm

Dydd Gwener – 06:30am – 22:30pm

Dydd Sadwrn – 08:15am – 18:15pm

Dydd Sul – 08:15am – 18:15pm

Efallai bydd yr amserau agor yn amrywio. Mae’r ganolfan ar gau ar wŷl y banc.

Cyfleusterau

Pwll Nofio 1 X 20m

1 X sawna

1 X campfa ffitrwydd

Neuadd chwaraeon amlbwrpas 1 X 4 cwrt

1 X campfa amlbwrpas

1 X cae pob tywydd maint llawn

Ardal gemau amlbwrpas 1 X 4 cwrt

Amryw o feysydd chwarae awyr agored

Cysylltwch â Ni

Stryd Welsh,

Cas-gwent,

NP16 5LR

T: Ff: Galw

E: E: Ebost