Chepstow Launch Welsh - Monlife

Canolfan Hamdden Cas-gwent ar ei newydd wedd

Bydd ein cyfleusterau newydd wedi'u hadnewyddu yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent yn cael eu cwblhau cyn bo hir!

Mae’r rhaglen waith yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent, sydd wedi bod ar y gweill ers mis Mawrth 2021, yn dod i ben! Yn dilyn ein hailaddurno cychwynnol a’r uwchraddio i neuadd y pwll, rydym hefyd wedi gwneud gwelliannau i’n cyfleusterau awyr agored a’n meysydd chwarae. Yn y cam olaf rydym wedi uwchraddio ein hystafell ffitrwydd, ein derbynfa a’n caffi!

 

Bydd ein Canolfan Newydd a Gwell yn agor ym mis Medi!

Byddwch y cyntaf i elwa o’n cynigion ymuno arbennig!

Ystafell ffitrwydd a’r Stiwdio Sbin

Rydym wedi uwchraddio ein Hoffer Ffitrwydd Cardiofasgwlaidd gyda swyddogaethau clyweledol. Rydym hefyd wedi cyflwyno Beiciau Sbin newydd sbon!

Pwll Nofio

Rydym wedi adnewyddu ein hardal pwll nofio yn llwyr gan gynnwys ail-addurno neuadd y pwll, uwchraddio’r gwydro, ailosod nenfwd y pwll, uwchraddio goleuadau a gosod unedau trin aer newydd. 

Caffi Newydd a’r Dderbynfa

Rydym wedi adnewyddu ein caffi presennol a’n derbynfa’n llwyr ac wedi gosod agoriad tecawê newydd.

Caeau Awyr Agored

Rydym wedi gosod cae pêl-droed 3G newydd sbon, arwyneb newydd i’r cae Maes Glaswellt Ffug a chyfleusterau Ardal Gemau Aml-ddefnydd ar gyfer pêl-fasged, pêl-rwyd a thennis. Rydym hefyd wedi adnewyddu’r rhwydi criced i ganiatáu cawell ymarfer 4 lôn.

Gadewch eich manylion isod a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein cynnig ymuno arbennig

    By completing this form I agree to the terms and conditions of use at MonLife and understand that the centres may contact me via email, SMS, telephone or post for the purpose of delivering the services to me. The information collected on this form (including but not limited to my personal data) will be used by MonLife and third parties approved by MonLife to enable the delivery of services.

    I would like to receive information on MonLife events, activities and promotions.
    By ticking this box I agree that MonLife and third parties approved by MonLife and acting on its behalf may contact me via email, SMS or post, using the personal data I have provided on this form, with information on events, activities and promotions. If you wish to unsubscribe from future email communication regarding MonLife events, activities and promotions please send an email to info@monlife.co.uk and add unsubscribe to the subject line.