daleevans, Author at Monlife

MonLife Active Tier 4 Lockdown


Yn dilyn cyhoeddiad a wnaed ddydd Mercher gan y Prif Weinidog, byddwn yn cau’r holl Ganolfannau Hamdden Bywyd Mynwy (MonLife) o ddydd Iau, 24ain Rhagfyr am 3 wythnos wrth i ni fynd i  Haen 4 o’r Cyfnod Clo.

Ein staff, ynghyd â’r gymuned, yw ein blaenoriaeth a hoffem ddiolch i chi am y gefnogaeth yr ydych wedi dangos i MonLife dros y misoedd diwethaf. Rydym wedi derbyn yr adborth mwyaf anhygoel gan ein cwsmeriaid ac rydym yn disgwyl ymlaen at eich croesawu nôl yn dilyn adolygiad Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr.

Os ydych wedi trefnu neu archebu rhywbeth, yna peidiwch â phoeni gan y byddwn yn cysylltu gyda chi. Fodd bynnag, os oes ymholiad brys gennych, yna cysylltwch gyda’r Ganolfan Hamdden MonLife briodol.

Ma eich iechyd a’ch lles yn bwysig iawn i ni ac rydym yn parhau i  chwilio am gyfleoedd er mwyn sicrhau eich bod yn medru parhau gyda’ch taith lles tra’n aros gartref.  Mae’r cynnig ffantastig NEWYDD gennym a fydd yn caniatáu i aelodau MonLife i barhau i hyfforddi gyda’u hoff hyfforddwyr ac unigolion eraill y maent yn adnabod a fydd hefyd yn eu cartrefi, a hynny drwy gyfrwng aelodaeth MonLife NEWYDD, sef YN FYW AC AR ALW.  Bydd yr aelodaeth hon yn rhoi profiad ffitrwydd Byw Rhithwir i chi, boed fel unigolyn neu mewn grŵp. Cliciwch  YMA am fwy o wybodaeth. 

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf, dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, fel ein Tudalennau Facebook , dilynwch ein cyfrif Twitter a thanysgrifiwch i’n Sianel Youtube.  Mae Ap MonLife ar gael hefyd – cliciwch YMA i’w lawrlwytho.

Aelodaethau  (Memberships)

Hoffem gynnig sicrwydd i chi nad oes rhaid i chi wneud dim byd a byddwn yn trefnu unrhyw newidiadau i’ch taliad debyd uniongyrchol ym mis Ionawr er mwyn adlewyrchu unrhyw ddiwrnodau sydd yn cael eu colli.   

Gwersi Nofio (Swimming Lessons)

Fel sydd yn digwydd gydag aelodaethau, bydd eich debyd uniongyrchol ar gyfer gwersi nofio yn cael ei newid er mwyn adlewyrchu’r amser sydd yn cael ei golli yn sgil cyfnod clo Haen 4.   

Mae ein timau aelodaeth yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, ac felly, e-bostiwch  monmemberships@monmouthsire.gov.uk neu ffoniwch 01633 644499 os gwelwch yn dda.

Fel cwsmer gwerthfawr, hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.   

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol, lawrlwythwch ein Ap MonLife neu ewch i www.MonLife.co.uk


MonLife Tier 4 Lockdown

Yn dilyn cyhoeddiad a wnaed ddydd Mercher gan y Prif Weinidog, byddwn yn cau’r holl Ganolfannau Hamdden Bywyd Mynwy (MonLife) o ddydd Iau, 24ain Rhagfyr am 3 wythnos wrth i ni fynd i Haen 4 o’r Cyfnod Clo.

Mae pob un o wasanaethau eraill MonLife hefyd ar gau, ac eithrio meysydd parcio ar gyfer safleoedd gwledig ac atyniadau, safleoedd awyr agored a meysydd chwarae. Dylech wirio’r tudalennau ar gyfer pob un lleoliad a’r gwasanaethau unigol ar ein gwefan am fwy o wybodaeth.  

Ein staff, ynghyd â’r gymuned, yw ein blaenoriaeth a hoffem ddiolch i chi am y gefnogaeth yr ydych wedi dangos i MonLife dros y misoedd diwethaf. Rydym wedi derbyn yr adborth mwyaf anhygoel gan ein cwsmeriaid ac rydym yn disgwyl ymlaen at eich croesawu nôl yn dilyn adolygiad Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr.

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf, dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, fel ein Tudalennau Facebook , dilynwch ein cyfrif Twitter a thanysgrifiwch i’n Sianel Youtube.  Mae Ap MonLife ar gael hefyd – cliciwch YMA i’w lawrlwytho.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych am eich aelodaeth MonLife, yna e-bostiwch  monmemberships@monmouthsire.gov.uk os gwelwch yn dda neu ffoniwch 01633 644499.

Fel cwsmer gwerthfawr, hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.   


Walking in a winter wonderland

Walking is one of the easiest ways of getting some fresh air and exercise, and both these things are a great help in improving your wellbeing. We are blessed in Monmouthshire with lots of fantastic places to walk, so here are some tips to help you make the most of it.

1. The green, green grass of home – exploring from your house

All of our towns have parks and green spaces which can be a destination in their own right or form a welcome green corridor on the way to shops, school or other destinations. Why not play “I spy”, count the number of houses with green doors or see how many different species of birds you can spot along the way?

2. Country roads – visiting countryside sites

These are great places to visit and go for a walk, and there is bound to be one near where you live for example Caldicot Castle Country Park, the Old Station at Tintern or Castle Meadows in Abergavenny. Check https://www.visitmonmouthshire.com/things-to-do/Countryside-Visitor-Sites.aspx for details. Don’t forget the wildlife sites such as Magor Marsh and Newport Wetlands.

3.Through a big country – the wider countryside

If you are more adventurous or become more confident, why not visit the wider countryside? Monmouthshire has special walks along the rivers such as the Wye, Usk and Monnow, the reservoir at Llandegfedd and the Monmouthshire and Brecon canal. You can visit woodlands owned by Natural Resources Wales or the Woodland Trust. What about a walk up a hill like the Sugar Loaf, Blorenge and Skirrid?

4. Can’t stand losing you – following public rights of way

Get out your map and try following the public rights of way and open access across commons. If you can’t read a map look out for courses on map reading and navigation to improve your skills. Visit our mapping system at https://access.monmouthshire.gov.uk/ for more information about the rights of way network.

5. Do you know where you’re going to? – leaflets and other sources of information

There are lots of leaflets and websites where you can find routes to follow. There are walks for most abilities on this site. https://www.visitmonmouthshire.com/things-to-do/walking-in-monmouthshire.aspx There are other sites online where you can download leaflets and even apps where you can put the routes into your phone.

6. All together now – join in with other people

Normally there are walking groups you can join and guided walks offered by organisations such as the Gwent Wildlife Trust or Monmouthshire County Council. Look out for these as we hopefully come out of restrictions next year.

7. All right now – using the Countryside Code

Remember if you are going out to stick to the rules which are designed to keep you safe and ensure everyone takes care of the countryside. Respect other users and the people who own and look after the land. Also take appropriate clothing and footwear to keep you comfortable and safe. Countryside code information can be found at https://naturalresources.wales/days-out/the-countryside-codes/?lang=en

For further information on how to stay safe on your trips to the countryside click here for the MonLife website or visit Adventure Smart.


Diolch i chi – arwyr ein cymunedau Cymru.

Ym Mawrth 2020 daeth chwaraeon ar lawrgwlad i stop pan wnaeth y pandemig gyrraedd Cymru. Ond yn ystod y cyfnod ansicr yma, bu ein clybiau cymuned, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr yn arwyr a rhoi balchder i chwaraeon yng Nghymru. Daeth clybiau lleol, grwpiau a sefydliadau at ei gilydd ar ddechrau’r cyfnod clo cenedlaethol er mwyn gofalu dros bobl yn y gymuned. Fe wnaethoch godi arian dros elusennau, dosbarthu prydiau bwyd i weithwyr y GIG, rhannu offer chwaraeon gyda cartrefi lleol a trefnu cwisiau arlein i helpu trigolion i gadw mewn cysylltiad gyda’i gilydd. Dyna pam, ar y 16fed o Rhagfyr byddwn yn cefnogi ymgyrch y Loteri Genedlaethol i rhannu eich straeon ysbrydoledig! Dwedwn diolch o galon am eich caredigrwydd a’ch ymrwymias i gadw’r genedl i fynd, yn feddylion ac yn gorfforol! Os rydych chi’n nabod rhywun yn eich clwb neu prosiect sydd yn haeddu cydnabyddiaeth ar 16 Rhagfyr – rhannwch y stori ar eich sianeli cymdeithasol, tagiwch ni yn y neges a defnyddiwch yr hashnodau #DiolchiChi a #LoteriGenedlaethol Byddwn yn cadw llygaid barcud am eich stori a rhannu ar ein sianeli ni hefyd fel bod eraill yn cael eu ysbrydoli hefyd. Edrychwn ymlaen at weld sut wnaethoch chi chwarae eich rhan.