About Us - Monlife

Amdanom Ni

Mae MonLife yn rhan o Gyngor Sir Fynwy ac mae’n gyfrifol am y meysydd canlynol: 

  • hamdden 
  • Ieuenctid ac addysg awyr agored
  • Seilwaith gwyrdd a mynediad i gefn gwlad
  • Chwarae
  • Rheoli cyrchfannau
  • Y celfyddydau
  • Amgueddfeydd ac atyniadau.

Rydym yn darparu gwasanaethau hamdden o 4 safle yn Sir Fynwy ac rydym yn cynnig gweithgareddau awyr agored o 2 ganolfan. Mae gennym 7 safle sy’n ymgorffori ein hatyniadau a’n amgueddfeydd yn ogystal â hyrwyddo gwybodaeth i dwristiaid . Mae yno adeiladau trawiadol, hanes diddorol a gweithgareddau ar gyfer pob oed. Mae ein Gwasanaeth Mynediad i Gefn Gwlad yn gyfrifol am rwydwaith mynediad i gefn gwlad eang a safleoedd sy’n darparu profiadau awyr agored ar gyfer cymunedau ac ymwelwyr fel eu gilydd. Mae ein Gwasanaeth Ieuenctid yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i bobl ifanc ar draws Sir Fynwy. 

Yn 2019-20 roedd gan MonLife drosiant uniongyrchol blynyddol o £8.51m ac incwm o £6.42m yn ogystal â 136 o staff FTE a thua 197 o wirfoddolwyr gweithredol. Mae’n gweithio mewn cydweithrediad â nifer fawr o sefydliadau gan gynnwys clybiau a chymdeithasau lleol (tua 356 partneriaeth) er mwyn gwneud yn siŵr bod cwsmeriaid a chymunedau yn cael y profiadau gorau posibl.

Bydd MonLife yn gweithredu fel teulu o wasanaethau sy’n dibynnu ar eu gilydd i hyrwyddo, cefnogi a gweithredu yn y modd mwyaf effeithiol posibl. Gyda’u gilydd, mae’r gwasanaethau yn helpu i wneud Sir Fynwy’n le arbennig i fyw, gweithio a chwarae ynddo yn ogystal â Sir heb ei hail i ymweld â hi. Mae’r gwasanaethau hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth siapio’r amgylchedd, gan leihau’r galw am ymyrraeth gan wasanaethau statudol drud, ac maent yn gwneud cyfraniad aruthrol i iechyd cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y sir.

Cenhadaeth: 

Hybu bywydau iachach a phrofiadau sy’n ysbrydoli, a hybu egni Sir Fynwy fel lle arbennig i fod.

GWELEDIGAETH: 

Cyfoethogi bywydau pobl a chreu lleoedd llewyrchus.

AMCANION:

Cyfoethogi bywydau pobl drwy gyfranogiad a gweithgaredd. Creu lleoedd a chymunedau cadarn a llewyrchus yn Sir Fynwy. 

Please click on the files below to view MonLife Services performance for 2019-20.